Fumador i Diversos

Encenedors, Pipes, Jocs de fumador, Cendrers, Bastons, Timons, Vaixells de decoració, Microscopis, Brúixoles, Campanes, Ventalls, Moneders, Polveres, Borses de senyora, Material marí i Animals dissecats