Política de Privacitat

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Roc Artigau Iglesias (d’ara endavant, “ARTIGAU”), amb N.I.F. 46997913 N i domicili social en Carrer Manso, 1 Rocafort, 2 (Baixos) 08015 Barcelona, Barcelona.

L’informem que la titularitat del domini de la nostra web https://www.atrezzoartigau.com (d’ara endavant, la “Lloc web”), és de ARTIGAU.

L’accés i/o ús al Lloc web, li atribueix la condició d’Usuari (d’ara endavant, l'”Usuari”), i implica l’acceptació, des d’aquest accés i/o ús, de la present Política de Privacitat.

L’Usuari podrà contactar amb ARTIGAU en la següent adreça de correu electrònic: info@atrezzoartigau.com

2.- Per què ARTIGAU està legitimat per a dur a terme el tractament de dades?

ARTIGAU està legitimat per a tractar les seves dades per a poder dur a terme la prestació dels seus serveis.

ARTIGAU es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privacitat regula l’accés i l’ús al servei (d’ara endavant, el “Servei”) que ARTIGAU posa a la disposició de l’Usuari interessat en els serveis i Continguts allotjats en el Lloc web.

3.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de ARTIGAU?

Les seves dades de caràcter personal recaptats per ARTIGAU podran ser utilitzats per a la prestació dels serveis oferts a través del Lloc web.

4.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris i dades de menors

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són reals i es fa responsable de comunicar a ARTIGAU qualsevol modificació d’aquests.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ARTIGAU el dret a excloure dels Serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.-Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran per part de ARTIGAU mentre l’Usuari no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa de ARTIGAU.

6.- Drets de l’Usuari en relació amb les seves dades
L’Usuari té dret a:

 

(i) Accedir a les seves dades personals.

(ii) Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes

(iii) Sol·licitar la seva supressió.

(iv) Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

(v) Oposar-se al tractament de les seves dades.

(vi) Sol·licitar la seva portabilitat.

(vii) No ser objecte de decisions individuals automatitzades.

(viii) A més, l’Usuari podrà exercir el seu dret a l’oblit.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça d’email ATREZZOARTIGAU@GMAIL.COM indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI

L’Usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: C/ Manso, 1 Rocafort, 2 (Baixos) 08015 Barcelona, Barcelona.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7.- Seguretat de les dades

La protecció de la privacitat i les dades personals dels Usuaris és molt important per a ARTIGAU. Per tant, ARTIGAU fa tot el que és a la seva mà per a impedir que les seves dades s’utilitzin de manera inadequada, permetent l’accés als mateix únicament a personal autoritzat.

ARTIGAU manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

ARTIGAU es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.

8.-Canvis

ARTIGAU es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Política de Privacitat per a llegir la versió més recent d’aquesta.

9.- Preguntes

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb ARTIGAU mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: ATREZZOARTIGAU@GMAIL.COM

10.- Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de ARTIGAU, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.