Escriptori i Escriptura

Màquines d'escriure, Tinters, Escrivanies, Plomes, Tampons, Grapadores, Llibres, Globus terraqüis, Ventiladors, Plumillas i Esferes armil·lars