Com que sería del tot  impossible detallar casdascun dels articles que podem oferir- vos, donada la inmensa amplitud i diversitat de les nostres col·leccions, allotjades en un magatzem de més de 1000 m2, aqui us hem preparat un petita mostra del nostres extensos fons de materials, obres, objectes, coleccions diverses i tot tipus de complements, que tenim classificats, ordenats i condicionats per families.

Aquesta mostra, es tan sols un exemple del que us podem oferir,  pregant-vos ens contacteu per consultar-nos les vostres necesitats especifiques.